Viktig information till er med gasolgrillar

För er med gasolgrillar på balkongen så vill vi påminna om att gasolslangar är en färskvara och har en datumstämpel som visar vilket år de är producerade. Kolla gärna datumet och gör även böj-testet. Om du böjer slangen och ser att den krackelerat eller har sprickor så bör den bytas. Gasolslangens levnadstid beror på hur du förvarat grillen. Står den i direkt solljus och blir utsatt för väder och vind så blir slangens levnadstid betydligt kortare än om den står skyddad.

SÅ GRILLAR DU TRYGGT MED GASOL

  1. Kontrollera gasolslangen. Gör böj-testet och titta på datumstämpeln. För att kontrollera eventuella läckage, pensla slang och kopplingar med tjockt såpavatten (2 delar såpa och 1 del vatten) och slå på gasoltillförseln. Bubblor visar om och var det finns gasläckage.
  2. Placera grillen så att det är minst en meters avstånd till brännbart material på alla sidor.
  3. Placera gasolbehållaren en bit bort. Den ska inte stå i grillens förvaringsutrymme under tiden du grillar.
  4. Ha locket öppet när du tänder grillen.
  5. Koppla från gasolbehållaren när grillen inte är i bruk.
  6. Rengör grillen för att undvika fettbrand