Andrahandsuthyrning/ Ombyggnad

Andrahandsuthyrning

Beviljad ansökan krävs vid upplåtelse av lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande, dvs när bostadsrättshavaren inte själv brukar lägenheten. Detta gäller även för närstående/familj och är oberoende av om lägenheten hyrs eller lånas ut. Har uthyrningen inte godkänts så riskerar man som medlem att sägas upp!

För att få ansökan beviljad krävs giltiga skäl, exempelvis:

- arbete/studier på annan ort till vilken man inte kan pendla

- provboende med sambo

Andra skäl bedöms från fall till fall. Observera att uthyrning beviljas med max 12 månader i taget. Därefter får ny ansökan göras.


Ansökan om andrahandsuthyrning ska lämnas i föreningens brevlåda;

Brf Lindhagens Allé
Föreningens Brevlåda
Lindhagensgatan 106
112 18 Stockholm

Observera att föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrning. Avgiften är 10% av ett prisbasbelopp per år.Dokument

Ansökan om tillstånd till upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra handOmbyggnad

Ansökan om ombyggnad ska lämnas i föreningens brevlåda;

Brf Lindhagens Allé
Föreningens Brevlåda
Lindhagensgatan 106
112 18 Stockholm


Dokument

Bifogade dokument