Styrelsemedlemmar

Styrelsen - 2024

Ordförande

David Lindén

Ledamöter 

Aday Barsom

Xavier Corbella Coll

Henrik Shabo

Suppleanter

Patrik Nordebo