Avfallshantering

Sophantering och återvinning

Hushållssopor slängs i behållarna på gatan mellan Lustgårdsgatan 3 och 5. Du behöver din lägenhetsnyckel för att öppna nedkastet. Lämna inga soppåsar utanför sopnedkasten då det drar till sig fåglar, råttor och annan ohyra.

Vi har ett återvinningsrum på Lustgårdsgatan 1. Där finns kärl för återvinning av matavfall, kartong, glasförpackningar, tidningar, plastförpackningar, metallförpackningar, småbatterier och elektronik. Det framgår av skyltar på väggarna vad som får slängas i varje kärl. ALLT annat ska tas till en återvinningscentral, se karta på väggen samt http://www.stockholmvattenochavfall.se/mobila . Se till att rätt avfall hamnar i rätt kärl och lämna under inga omständigheter något annat på golvet. Vik/pressa/riv kartongförpackningar för att inte ta mer plats än nödvändigt. Tänk på att sköta detta för allas trivsel och för att hålla nere våra gemensamma kostnader!

Kärlen töms enligt följande schema:

  • Matavfall hämtas varje vecka på måndagar
  • Wellpapp och pappersförpackningar hämtas varje vecka på fredagar
  • Glas hämtas ojämna veckor
  • Plast- och metallförpackningar hämtas jämna veckor
  • Tidningar hämtas jämna veckor
  • Elektronik hämtas en gång per månad