Stadgar / ordningsregler

Stadgar / Ordningsregler

Det är viktigt att känna till dina rättigheter och skyldigheter som medlem i föreningen. Dessa regleras i föreningens stadgar och ordningsregler.

Bostadsrättslagen (1991:614) reglerar föreningens respektive botadsrättshavarens ansvar och skyldigheter. Du som bostadsrättshavare är skyldig att känna till föreningens stadgar. 

Att äga en bostadsrätt innebär att du tillsammans med övriga medlemmar i föreningen också äger och förvaltar hela fastigheten. I Brf Lindhagens Allé innebär det också förvaltning av innergård, garage och andra utrymmen som är gemensamma för alla medlemmar.

Bifogade dokument