Parkering

Parkering 

Det finns 58 parkeringsplatser i garaget under huset. Platserna är fördelade i tre olika storlekskategorier; 16 bättre platser var av tre är handikappanpassade parkeringsplatser, 24 normala platser samt 18 platser som antingen är småbilsplats (6 st.) eller har något mindre bredd. Det är prisdifferentiering mellan de olika kategorierna.

På Lustgårdsgatan finns ett fåtal parkeringsrutor med mätare som förvaltas av gemensamhetsanläggningen. Övriga omgivande gator är kommunens gatuparkering.

Aimo 

Uthyrningen av föreningens p-platser i garaget administreras av Aimo. De hanterar även nycklar / RFID-taggar som går till garageporten och garagedörrarna. Kontakta därför Aimo om du har frågor angående uthyrning, hyresavtal eller om du behöver beställa nyckel. Kontaktperson är Johnny Johansson.

Aimo AB
Box 90240
120 23 Stockholm
Tel: 0771-96 90 00