Underhåll

Visst underhåll bör genomföras regelbundet för att lägenheten ska hållas i gott skick. Dessa punkter är särskilt viktiga:

  • Filter i luftdon bakom element och i kök bör göras rent en gång per månad.
  • Filter i elementen bör även bytas ut en gång per år, detta kan du enkelt göra via www.bostadskontroll.se. Det är DinAir filter som ska användas 
  • OBS! Föreningen ansvarar för inköp av luftfilter endast vartannat år och kostnaden påföres medlem via ordinarie månadsavi (ca 98kr per filter).
  • Till och frånluftsventiler (kök, badrum och eventuellt vardagsrum) bör dammsugas en gång per månad.

Instruktioner och övriga råd om underhåll finner ni här:

https://www.jm.se/bostader/att-kopa-nytt/underhall-av-din-jm-bostad/


Bifogade dokument