Gör en felanmälan här

Vid fel på din bostad
Innan anmälan görs läs igenom stadgar och andra dokument för att se vad som gäller för medlemmens eget ansvar för sin lägenhet.

Fel i huset anmäls av medlemmen själv till vår fastighetsskötare WIAB, under kontorstid:

Tel: 08 - 80 20 40

Eller mail: info@wiabservice.se

(observera att städning sköts av separat företag och ändring av namn på brevlådor sköts internt i föreningen)

Hyreslokaler felanmäls till styrelsen i första hand.

Jour

Vid akuta fel efter kontorstid samt helger kan man kontakta WIABs jour på telefon 08-80 16 28.

OBS! Det ska enbart användas i undantagsfall när akut fara för person eller huset föreligger. En beställd utryckning bör först förankras med någon från styrelsen. Utryckning för icke akuta fel samt fel som orsakats av medlem debiteras anmälaren.

 

Varmvatten

Vid problem med varmvatten, kontaka WIAB:

Tel: 08 - 80 20 40

Eller mail: info@wiabservice.se

 

Avloppsstopp

Hösten 2018 genomfördes senaste spolningen.

För att förebygga stopp rekommenderas att man följer dessa steg:

  • Att alltid spola och hålla knappen nedtryckt tills sisternen är tömd så vattenflödet maximeras.
  • Att spola en extra gång samt stänga locket om man skall vara borta längre tid så det inte torkar upp i rören.
  • Att använda hög-temperaturs program ibland i såväl disk- som tvättmaskin.

Snålspolande toaletter och dåligt fall på rören beroende på bjälklagets tjocklek gör avloppssystemet sårbart. Om stopp ändå skulle uppstå informera styrelsen och följ därefter följande rutin:

1. Boka tid med en spolfirma.

2. Be spolfirman att filma stoppet så att man kan se var stoppet sitter samt vad som orsakat det.

3. OM stoppet ej berott på handhavande fel (till exempel för mycket papper, nedspolning av tops och annat som inte ska ner i avloppet) kontakta styrelsen.

Vid akuta fall kan man kontakta en spolfirma med jourverksamhet. Ett exempel är Solna Högtrycksspolning. Observera att du själv står för kostnaden.