Ballkong / terrass / uteplats

Balkong, terrass och uteplats

För att göra utrymmet extra trevligt är det många som sätter sin personliga prägel på det. Inred med eftertanke. Permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering är inte tillåtet. Det är heller inte tillåtet att skaka mattor, sängkläder m m då smuts kan hamna hos din granne. Vid rengöring av balkong var uppmärksam så att inte vatten hamnar hos grannen under. Se till att föremål inte blåser ner eller på annat sätt hamnar på gården eller hos grannar. Detta gäller i synnerhet fimpar och annat skräp. Blomlådor sätts på insidan av balkongräcket. Föreningen och takskottningsfirman som föreningen har avtal med ansvarar inte för eventuella skador på lösa föremål vid takskottning. Föremål som man är rädd om bör tas bort om det blir aktuellt.

Grillning

Det är tillåtet att grilla med el- och gasolgrill. Beakta brandrisken och att rök/matos kan störa dina grannar. Gasolbehållare på över 5 liter är inte tillåtet i lägenheter.

Håltagning i fasad

Är generellt inte tillåtet då risken för fuktskador är stor. Kontakta styrelsen.

Inglasning av balkong

För att få glasa in en balkong krävs bygglov från kommunen och godkännande från styrelsen. För frågor rörande bygglov, kontakta Stadsbyggnadskontoret (SBK):

www.stockholm.se/sbk
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
08-50827300

Det är Lumon som har glasat in balkongerna i vårt hus. Rekommendationen är att du vänder dig till dem:

http://www.lumon.se/

Stefan Mantere
 08 - 522 77 326

stefan.mantere@lumon.se

Det är dock fritt att välja valfri leverantör så länge inglasningen blir enhetlig med övriga balkonger.
 Kravet är att man använder sig av fullhöjdsglas och att det är profillöst. Glaset får ej vara tonat. Ritningar över inglasningen och bygglov skickas till styrelsen.


Uteplats

Om du har lägenhet i markplan ansvarar du själv för att sköta om din uteplats. Gränsdragning mot föreningens gemensamma växter framgår av lägenhetsbladet tillhörande ert kontrakt. Kontakta styrelsen om du har några frågor.


Bifogade dokument