Lån / Pantsättning

Lån / Pantsättning

 

SAMTLIGA lån- och pantärenden hanteras av SBC (inte styrelsen), dokument skickas till:

SBC
Box 226
851 04 Sundsvall

 

Pantsättningsavgift tas ut med 1 procent av ett prisbasbelopp. 

För frågor angående utdrag ur lägenhetsregister, pantsättning, etc -> kontakta SBC:

mail: kundtjanst@sbc.se

tel: 0771-722 722