Varmvattendebitering

Individuell varmvattenmätning

Huset har mätare installerade till varje lägenhet för att mäta varmvattenförbrukningen. Varmvattnet debiteras respektive bostadsrättshavare relaterat till uppmätt förbrukning.

Systemet samlar in mätdata från respektive lägenhet utan manuell avläsning. Mätdatat samlas ihop centralt och debiteringen sker efter faktisk förbrukning i efterskott av den ekonomiska förvaltaren. Förbrukningen för tre månader kommer som en separat post på den första avin i varje kvartal.

Vid frågor kring debiteringen kontakta föreningens eknomiska förvaltare SBC:

mail: kundtjanst@sbc.se

tel: 0771-722 722

Misstänker du däremot fel på mätaren så kontaktar du styrelsen.