Gemensamhetsanläggningar (GA)

Gemensamhetsanläggningar (GA)

Brf Lindhagens Allé är delägare i två olika GA där båda förvaltas genom delägarförvaltning. Delägarna har ansvar för underhållet (snöröjning, sandning, skötsel av träd, kontroll av brunnar och dagvattenledningar m m)

Lustgårdsgatan 

Brf Lindhagens Allé deltar i en GA avseende angöringsgata (Lustgårdsgatan) med besöksparkering, belysning inkl. mätare av elförbrukning, skyltar, parkeringsautomat och träd. GAn inkluderar även ledningar för vatten samt anordning för omhändertagande av dagvatten.

Lustgårdsgatan har fyra delägare: SKBs kvarter (Välmågan 1), Brf Lindhagens Backe (Välmågan 3), Stockholmshem (Välmågan 5) samt Brf Lindhagens Allé (Välmågan 4). 

Garage inkl. in- och utfart samt gränd 

Garaget tillhörande Stockholmshem och Brf Lindhagens Allé är en GA. Den inkluderar bägge garageplanen under båda fastigheterna inkl. belysning samt in- och utfarten till garaget. Kortläsare till garageportar samt utrymningstrapphus ingår också i GAn.

Till gemensamhetsanläggningen för garaget ingår även gränden över garaget dvs.gångvägen med kantsten, trappa med räcken och ev. anordningar för omhändertagande av dagvatten. Planteringar i Östra gränd ingår inte i GAn, utan sköts av respektive fastighet.

Denna GA har två delägare; Stockholmshem (Välmågan 5) och Brf Lindhagens Allé (Välmågan 4).