Mäklarinformation

Mäklarinformation

Denna information riktar sig i första hand till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom bostadsrättsföreningen (se pdf). Har inget ändrats så revideras inte heller dokumentet!

Bifogade dokument

Mäklarbild.

Vid förfrågan om mäklarbild hänsvisar vi till SBC:

kundtjanst@sbc.se

Tel: 0771-722 722 (vardagar 07.00-21.00)


Handläggningstiden för medlemmsansökningar tar normalt upp till en vecka före inflyttning men det kan gå fortare under vissa förutsättningar.

Att:

Alla handlingar laddas upp hos SBC (ingenting skickas till förenings brevlåda)

https://www.sbc.se/

Tack!