Låt oss tillsammans hjälpas åt att spara elektricitet

I och med höga elpriser behöver vi alla hjälpas åt att minska el- och värmeförbrukningen, vilket spar både energi och pengar. Här kommer några tips på vad vi alla kan göra för att hjälpa till.

  • Diska eller tvätta med full maskin.
  • Håll elementet och andra värmekällor fria från möbler och annat som blockerar värmen.
  • Säkerställ att ingen onödig belysning inomhus är tänd.
  • Släck belysning när du lämnar ett rum.
  • Stäng av elektronisk utrustning – lämna inte i standby-läge.

Tillsammans kan vi göra skillnad!